CZ EN DE
servis system
Brno

Měření znečišťujících látek

Jsme držitelé osvědčení o autorizaci k měření emisí oxidu uhelnatého a oxidu dusíku včetně měření doprovodných veličin podle zákona č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší.

SSB SERVIS SYSTÉM Brno s.r.o., Královopolská 29, 616 00 Brno, Česká republika
Pošlete nám E-mail